Congres Internațional de teologie

EvenimenteNoutățiȘtiriUncategorizedComentariile sunt închise pentru Congres Internațional de teologie

„Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae astăzi”

Biblioteca Sfântului Sinod a organizat în data de 3 octombrie 2013, la Palatul Patriarhiei, în sala Europa Christiana, o expoziție de carte cuprinzând opera teologică a părintelui profesor Dumitru Stăniloae. Evenimentul a însoțit prima zi a Simpozionului Internațional „Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae astăzi , organizat cu prilejul împlinirii a 110 ani de la nașterea sa și 20 de ani de la moarte.

Expoziția dezvăluie publicului interesat cele mai reprezentative lucrări care aparțin gândirii teologice a părintelui D. Stăniloae.

Primul segment al expoziției a fost dedicat Publicisticii părintelui D. Stăniloae. Acesta a colaborat constant cu studii în paginile revistei Gândirea și în special, la Telegraful român (peste 50 ani), la acesta din urmă fiind și șef de redacție timp de mai mulți ani. Publicistica pr. D. Stăniloae a fost adunată în trei volume care au apărut recent la Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Orotodxe Române ele fiind primele trei din seria „Opere complete” ale pr. D. Stăniloae.

· „Părintele Dumitru Stăniloae din perioada interbelică ne revelează un gânditor ortodox profund, ale cărui texte despre naţiune, românism şi Ortodoxie surprind şi astăzi prin actualitatea mesajului şi prin bogăţia conţinutului.”

(PF. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Cuvânt înainte la seria Cultură şi duhovnicie, Opere Complete, vol.I).

În cadrul expoziției au putut fi văzute titlurile celor mai importante lucrări: Teologia Dogmatică Ortodoxă (3 volume), Ascetica și mistica, Spiritualitate și Comuniune în liturghia ortodoxă, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediția princeps (Sibiu, 1943) și reeditarea din 2013 (Opere complete vol. IV), Chipul nemuritor al lui Dumnezeu (Opere complete vol.V), Iisus Hristos, lumina lumii și îndumnezeitorul omului, Rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului Sfânt, Sfânta Treime sau la început a fost iubirea, Trăirea lui Dumnezeu în ortodoxie.

· „Teologia adevărată şi vie, după Protopresbiterul Dumitru Stăniloae, se orientează simultan în trei direcţii: către trecut, prezent şi viitor. Ea este în acelaşi timp apostolică, contemporană şi profetică. Caracteristicile ei, declară dânsul, sunt „fidelitate faţă de Revelaţia lui Hristos dată în Sfânta Scriptură şi Tradiţie … responsabilitate către credincioşii care sunt contemporani cu teologia care se face şi deschidere către viitorul eshatologic”. ( Episcop Kallistos de Diokleia, Oxford )

Filocalia sau culegere din scrierile Sfinților Părinți care arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși a ocupat un loc special în expoziție. După cum se știe, apariția ei se întinde pe mai bine de 4 decenii. Au putut fi văzute volumele princeps ale Filocaliei (ed. princeps din anul 1943) și volumele reeditate recent, reluate în Serie nouă din inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, serie ajunsă deja la vol. IX.

· În primul rând colecţia acestor scrieri se adresează monahilor noştri. Dar în Biserica Ortodoxă socotim că nu există o linie de separaţie netă între viaţa monahului şi viaţa creştinească în general. Fiecare este dator să se silească să se înalţe cât mai mult spre idealul desăvârşirii. (D. Stăniloae, Filocalia Vol. I )

Un alt segment al expoziției a fost ilustrat de traducerile în limbi moderne a operelor părintelui D. Stăniloae, demers înfloritor în ultimele decenii, cum profetic a intuit teologul Olivier Clément. Amintim aici : Die Eucharistie als Quelle des Geistlichen Lebens ; Einige charakteristische Merkmale der Orthodoxie ; Orthodoxe Dogmatik ; Phos Christou phainei pasi ; Prosevchi Elevteria Agiotita.

· „Le Père Dumitru Staniloaë est certainement aujourd’hui le plus grand théologien orthodoxe. A mesure qu’elle sera traduite dans les langues occidentales, son æuvre s’affirmera comme une des créations majeures de la pensée chrétienne dans la seconde moitié de notre siècle.” (Olivier Clément, Priére de Jésus et expérience du Saint-Esprit )

O altă latură a personalității pr. D. Staniloae în legătură cu elita intelectualității românești e concretizată bogat în interviuri, reportaje, dialoguri și volume omagiale.(Bucuria întrebării: părintele Stăniloae în dialog cu Ioan Pintea; Părintele Dumitru Stăniloae în conștiința contemporanilor; Dumitru Stăniloae sau paradoxul teologiei. Centenar 1903-2003)

Expoziția operei teologice a părintelui Dumitru Stăniloae constituie o invitație la lectură, la redescoperirea mesajului profund al vieții, acela că omul își realizează existența doar ca persoană în comuniune iubitoare cu semenii, după modelul și cu ajutorul Persoanelor Preasfintei Treimi.

„Republicarea operei teologice a părintelui profesor Dumitru Stăniloae a fost determinată de valoarea acesteia, profund modelatoare în plan duhovnicesc personal, dar şi de influenţa ei înnoitoare în spaţiul teologiei ortodoxe.”

(PF. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Cuvânt înainte la Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Bucuresti, 2010)

no images were found


Comments are closed.

© 2017 Biblioteca Sfantului Sinod