Cercetare

Arhim. Policarp Chițulescu, Cărți uitate, cărți regăsite. Date culese cu ocazia cercetării unui fond inedit, în Istoria Cărții și Bibliotecilor, Târgoviște, 2013

 

Arhim. Policarp Chițulescu, Cum a ars Muzeul Militar din București. Adevărul asupra celor întâmplate în relatarea unui martor ocular, în Tradiție, Istorie, Armată, vol. II, Constanța, 2015

 

Arhim. Policarp Chițulescu, Două cărți rare tipărite la Veneția cu cheltuiala lui Constantin Brâncoveanu, în Epoca lui Constantin Brâncoveanu în context S-E European, Sibiu, 2014

 

Arhim. Policarp Chițulescu, Liturghiile românești tipărite de Sfântul Antim Ivireanul, în Revista Română de istorie a Cărții, an X (2013), nr. 10

 

Arhim. Policarp Chițulescu, Noi manuscrise – posibile autografe – aparținând monahului Gavriil Uric de la Neamț, în Studii Teologice, seria a III-a, an VIII (2012), nr. 1

 

Arhim. Policarp Chițulescu, O retipărire necunoscută a Slujbei Sf. Parascheva cea Nouă în prima carte grecească imprimată de Sf. Antim Ivireanul la Târgoviște (1709), în Lumina lumii, an 2015, nr. 24

 

Arhim. Policarp Chițulescu, O carte necunoscută din biblioteca lui Gheorghe Brancovici (1645-1711), descoperită în colecțiile Bibliotecii Sfântului Sinod, în Revista Română de istorie a Cărții, an VIII (2011), nr. 8

 

Arhim. Policarp Chițulescu, Les saints et leurs vies dans les manuscrits slavons de la collection de la Bibliothèque du Saint Synode de Bucarest sources des vies des saints, în Starobălgarska literatura, vol. 47, Sofia, 2013

 

Arhim. Policarp Chițulescu, Un panegiric rostit de Patriarhul Gherasim Pallada la Mănăstirea Hurezi (1692), în Studia Academica, vol. I, Râmnicu Vâlcea, 2014

 

Arhim. Policarp Chițulescu, Cartea brâncovenească din Muzeul Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, în Studia Academica, vol. I, Râmnicu Vâlcea, 2014

 

Arhim. Policarp Chițulescu, Dragostea care nu moare niciodată. Câteva gânduri asupra agonisitei de carte a lui Virgil Cândea, în Tabor, an IX (2015), nr. 5

 

Arhim. Policarp Chițulescu, Un Arhieraticon manuscris din secolul al XIX-lea aflat în colecțiile Bibliotecii Sfântului Sinod, în Librăria, anuar XI, Târgu-Mureș, 2012

 

Arhim. Policarp Chițulescu, Un manuscris necunoscut copiat la porunca lui Iliaș Voievodul Moldovahiei, în Analele Putnei, an IX (2013), nr. 2

 

Șerban Marius-Nicolae, Noul Docsastar (Tomul I) și un autograf inedit a lui Anton Pann – la 160 de ani de la moartea marelui dascăl de psaltichie, în Revista Română de istorie a Cărții, an XI (2014), nr. 11

 

Șerban Marius-Nicolae, Tipăriturile psaltice ale lui Macarie Ieromonahul
din Biblioteca Sfântului Sinod – la 180 de ani de la trecerea la cele veșnice a dascălului de psaltichie (1836-2016) -, în Librăria – studii și cercetări de biblioteconomie, Anuar XIII, Târgu Mureș, 2014

Comments are closed.

© 2017 Biblioteca Sfantului Sinod