Miercuri, 22 februarie 2017, în Amfiteatrul Heliade Rădulescu a Bibliotecii Academiei Române, a avut loc lansarea cărții Antim Ivireanul. Opera Tipografică. Acest volum editat de Institutul Cultural Român este dedicat împlinirii a 300 de ani de la moartea marelui Ierarh-cărturar. În cuprinsul său se găsesc numeroase studii dedicate activității tipografice a Sfântului Antim Ivireanul, mitropolitul [...]

 “În ziua de 10 decembrie 2010, în Aula Academiei Române s-a desfăşurat, sub egida şi în organizarea Secţiei de Filologie şi Literatură, cu participarea unor prestigioşi membri ai celorlalte secţii umaniste ale înaltului for academic, o sesiune de comunicări ştiinţifice menite să pună în evidenţă importanţa şi valoarea scrierilor beletristice şi ştiinţifice alcătuite de Dimitrie [...]

Programul bibliotecii

  • Luni-Vineri:
    08:00 - 16:00

Contactati-ne

  • +40-21.335.01.30; +40-771.171.094
  • contact@bibsinod.ro

Lansare de cărții: ANTIM IVIREANUL. OPERA TIPOGRAFICĂ

Miercuri, 22 februarie 2017, în Amfiteatrul Heliade Rădulescu a Bibliotecii Academiei Române, a avut loc lansarea cărții Antim Ivireanul. Opera Tipografică.

Acest volum editat de Institutul Cultural Român este dedicat împlinirii a 300 de ani de la moartea marelui Ierarh-cărturar. În cuprinsul său se găsesc numeroase studii dedicate activității tipografice a Sfântului Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești.

Cartea lansată a fost prezentată de autorii studiilor mai sus amintite, și anume:

- Arhim. Policarp Chiţulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod (coordonator al lucrării)
- Conf. dr. Ioana Fedorov (Institutul de Studii Sud-Est Europene)
- Lect. dr. Ion Marian Croitoru (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Valahia din Târgovişte)
- Dr. Doru Bădără (Biblioteca Centrală Universitară)
- Dr. Gabriela Dumitrescu (Biblioteca Academiei Române)

De asemenea la acest eveniment au fost prezenți Dl. Acad. Răzvan Teodorescu și Dl. Emil Constantinescu.

Dimitrie Cantemir

 “În ziua de 10 decembrie 2010, în Aula Academiei Române s-a desfăşurat, sub egida şi în organizarea Secţiei de Filologie şi Literatură, cu participarea unor prestigioşi membri ai celorlalte secţii umaniste ale înaltului for academic, o sesiune de comunicări ştiinţifice menite să pună în evidenţă importanţa şi valoarea scrierilor beletristice şi ştiinţifice alcătuite de Dimitrie Cantemir, sesiune organizată cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la cea de a doua înscăunare a marelui cărturar ca domn al Moldovei. Prezentul volum, apărut cu sprijinul Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă şi beneficiind de finanţarea generoasă a Bibliotecii Metropolitane „Mihail Sadoveanu”, grupează textele prezentate în cadrul acestei sesiuni. Acestor texte le sunt alăturate cinci comunicări prezentate, cu două săptămâni mai devreme, la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni internaţionale închinate aceluiaşi eveniment, deopotrivă cultural şi ştiinţific”.               (  Gh. Chivu )