Participarea Bibliotecii Sfântului Sinod la zilele Bibliotecii Naționale a României 2016

EvenimenteNoutățiȘtiriUncategorizedComentariile sunt închise pentru Participarea Bibliotecii Sfântului Sinod la zilele Bibliotecii Naționale a României 2016

Joi, 8 decembrie 2016, în cadrul zilelor Bibliotecii Naționale a României, ediția a XIX-a, Cărturarul în biblioteca sa, organizate la sediul central din București (b-dul Unirii 22), a avut loc și un simpozion intitulat: „Carte sau Luminăˮ: 300 de ani de la moartea Sfîntului Ierarh Martir Antim Ivireanul.

Moderatorul acestui eveniment a fost dna. dr. Anca Andreescu, Şef Serviciu Colecţii Speciale, Biblioteca Naţională a României, care a citit cuvântul de deschidere transmis de către lector univ. dr. Octavian Gordon, Director General al Bibliotecii Naţionale a României, care nu a putut fi prezent. În continuare, s-au susținut o serie de prelegeri de către o pleiadă de personalități care s-au făcut remarcate prin studiul lor aprofundat asupra cărții vechi românești, dintre care amintim:

–    Prof. univ. dr. Eugenia-Zamfira Mihail, cu prelegerea intitulată: Înrăurirea scrierilor Sfîntului Antim Ivireanul în Basarabia.

–    Dr. Doru Bădără – Şef Serviciu Bibliofilie – Biblioteca Centrală Universitară „Carol Iˮ: Antim Ivireanul și continuarea unui mare proiect.

–   Arhim. dr. Policarp Chiţulescu – Director al Bibliotecii Sfântului Sinod: Știri despre cărțile și odoarele Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireaul.

–    Ieromonah Antim Motorga – Arhiepiscopia Rîmnicului, cu prelegerea: Tipăriturile de la Râmnic ale Sfîntului Antim Ivireanul.

–    Lector univ. dr. Laurenţiu Avram – Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti: Aparițiile editoriale notabile în Anul Antim Ivireanul. Concluziile ediției 2016 a Conferinței Internaționale a Departamentului  Comunicare – Facultatea de Litere, Universitatea din București, dedicate lui Antim Ivireanul.

–    Prof. univ. dr. Ștefan Radu Vergatti – Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Universitatea din Târgovişte: Tinerețea și formația Sfântului Antim Ivireanul.

–    Lector univ. dr. Lucian Dogan – Facultatea de Teologie, Universitatea din Bucureşti, care a susținut prelegerea: Consideraţii brahigrafice privind atribuirea unor gravuri Sfîntului Antim Ivireanul.

–    Drd. Silviu-Constantin Nedelcu – Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, care a prezentat Un manuscris inedit din Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti: Catalogul Bibliotecii Seminarului „Centralˮ din Bucureşti (1922-1927).

–    A fost citit și cuvântul trimis de Arhim. drd. Mihail Stanciu – Mănăstirea Antim din București: Un document inedit: Scrisoarea către ieromonahul tipograf Antim, egumenul Mănăstirii Snagov. Constantinopol, 3 octombrie 1700; Viața și activitatea pastoral-misionară a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul.

După încheierea comunicărilor, a fost vernisată expoziția de carte veche românească Tipărituri antimiene din Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României (curator şi conferenţiar: Mariana Irimia, Cabinetul de Bibliofilie, Biblioteca Naţională a României).

Spre final, a avut loc lansarea ultimului număr al Revistei Române de Istorie a Cărții, și expunearea a altor două comunicări foarte intereasante, și anume:

–   Bibliografia Antim Ivireanul, prezentată de: Dina Paladi, Biroul Referințe bibliografice, Biblioteca Națională a României.

–   Bilanțul celor mai semnificative evenimente culturale și apariții editoriale din Anul Antim Ivireaul – 300, prezentată de către: Angela Bilcea, de la Serviciul Dezvoltare instituțională, și Letiția Constantin, de la Biroul Editorial, ale Bibliotecii Naționale a României.

Expoziția poate fi vizionată și on-line.

După cum informează site-ul oficial al Bibliotecii Naționale a României.

no images were found

Comments are closed.

© 2017 Biblioteca Sfantului Sinod