Patrimoniul cultural național scris în capitala României Mari

17/09/2018 10:00

Luni, 17 septembrie 2018, orele 10:00, la Biblioteca Centrală Universitară Carol I – București (Calea Victoriei nr. 88, Salonul Regina Maria) va avea loc deschiderea oficială a sesiunii de comunicări intitulată Patrimoniul cultural naţional scris în capitala României Mari, din cadrul celei de a VII-a ediţii a Festivalului Strada  de C’Arte. După acest moment, în Sala de consiliu a Bibliotecii Centrale Universitare (corp Boema, etaj 1), va începe sesiuniea mai sus menționată, în care se vor susține următoarele comunicări:

 • Arhim. drd. Mihail Stanciu – Mănăstirea Antim – Contribuţia Sfântului Antim Ivireanul la întărirea Ortodoxiei şi a  conştiinţei naţionale româneşti
 • Prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti – Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă – Cărturari şi bibliografi bucureşteni din perioada interbelică
 • Conf. univ. dr. Ioan CristescuMuzeul Naţional al Literaturii Române – Perpessicius şi Vatamaniuc- Mari editori eminescieni
 • Lect. univ. dr. Dr. Gabriela Gabor – Biblioteca Centrală Universitară Carol IΠολιτείαun concept al lumii brâncoveneşti
 • Drd. Marius-Nicolae Şerban – Biblioteca Sfântului Sinod – Cântăreţi şi cărţi de muzică bisericească din prima jumătate a secolului al XXlea
 • Dr. Letiţia Constantin – Biblioteca Naţională a Românei – Revista Fundaţiilor Regale – 1948, anul „minus unu”
 • Dr. Anemari Monica Negru – Consilier superior, Arhivele Naţionale ale României – Arhivele şi mişcarea feministă în România interbelică. – Fondurile: „Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române” şi fondul familiar Cantacuzino  (documente, scrisorii, memorii, ziare, fotografii)
 • Drd. Bogdan Roman – Biblioteca Centrală Universitară Carol ICatedrala Mântuirii Neamului – tezaur al spiritualităţii româneşti
 • Dr. Ana Dumitran  – Muzeul Naţional al Unirii de la Alba Iulia Museikon, un nou muzeu de artă veche românească la Alba Iulia
 • Dr. Mariana Lazăr – Muzeul Naţional Cotroceni – Consideraţii generale privind fondul de carte veche şi bibliofilă din patrimoniul Muzeului Naţional Cotroceni
 • Dr. Daniela Lupu – Muzeul Municipiului București – Patrimoniul de carte veche şi cu valoare bibliofilă din Biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti
 • Dr. Doru Bădără – Biblioteca Centrală Universitară Carol IColecţia Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” şi îmbogăţirea Bibliografiei româneşti vechi
 • Arhim. dr. Policarp Chiţulescu – Biblioteca Sfântului Sinod – Ioan Bianu – corespondenţă inedită cu preotul Nicolae M. Popescu
 • Dr. Andreea-Mihaela Badea – Biblioteca Centrală Universitară Carol I – Din corespondenţa lui Demostene Russo aflată în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”
 • Dr. Filica Drăghici – Biblioteca Centrală Universitară Carol I „Înfruntarea jidovilor” – manuscrisul de la mănăstirea Căpriana.
 • Dr. Gabriela Dumitrescu – Biblioteca Academiei Române- Al-Quasim Firdawsi:ah-Namé– manuscris din secolul al XVIII- în colecţiile Bibliotecii Academiei Române

 

© 2017 Biblioteca Sfantului Sinod